خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1111
کد آگهی : 16557 فروش اکانت کلش fereshte m
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...fereshte marg
سطح(level) لول : 77 سطح tawnhall تاون هال : 8
gem جم : 36 cup کاپ : 1729
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 50,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1044
کد آگهی : 16553 فروش اکانت کلش amirali.ta
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...amirali.tatso
سطح(level) لول : 171 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 385 cup کاپ : 3527
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 111 % )

قيمت : 200,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 829
کد آگهی : 16551 فروش اکانت کلش sohel
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...sohel
سطح(level) لول : 198 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 55 cup کاپ : 5512
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 104 % )

قيمت : 380,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 761
کد آگهی : 16545 فروش اکانت کلش Mohamad
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mohamad
سطح(level) لول : 163 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 350 cup کاپ : 4200
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 109 % )

قيمت : 230,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1115
کد آگهی : 16542 فروش اکانت کلش Salivan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Salivan
سطح(level) لول : 188 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 5110
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1162
کد آگهی : 16540 فروش اکانت کلش Samad agha
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Samad agha
سطح(level) لول : 225 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 800 cup کاپ : 5300
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

قيمت : 650,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1337
کد آگهی : 16538 فروش اکانت کلش ERFAN
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...ERFAN
سطح(level) لول : 152 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2550 cup کاپ : 3700
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 130,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1149
کد آگهی : 16537 فروش اکانت کلش tanian
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...tanian
سطح(level) لول : 167 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 1600 cup کاپ : 3335
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1283
کد آگهی : 16532 فروش اکانت کلش Vahid
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Vahid
سطح(level) لول : 131 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 7503 cup کاپ : 1488
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 49,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1188
کد آگهی : 16531 فروش اکانت کلش Ziryan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Ziryan
سطح(level) لول : 219 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 825 cup کاپ : 3846
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

قيمت : 450,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1346
کد آگهی : 16529 فروش اکانت کلش GENERAL
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...GENERAL
سطح(level) لول : 154 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 2551 cup کاپ : 2408
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 60,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1165
کد آگهی : 16528 فروش اکانت کلش mostafa sh
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...mostafa sh old
سطح(level) لول : 113 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 1300 cup کاپ : 2500
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 90,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 85
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 58
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 20
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,376,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 309
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 195
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 139
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 34,962,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5945
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3444
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .