خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 809
کد آگهی : 16681 فروش اکانت کلش kami.jon
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...kami.jon
سطح(level) لول : 179 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 600 cup کاپ : 4300
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 109 % )

قيمت : 250,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 691
کد آگهی : 16680 فروش اکانت کلش Rekkles
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Rekkles
سطح(level) لول : 136 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 31 cup کاپ : 2825
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

قيمت : 200,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 849
کد آگهی : 16677 فروش اکانت کلش لیونل
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...لیونل مسی
سطح(level) لول : 124 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 1230 cup کاپ : 2514
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 79,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 822
کد آگهی : 16676 فروش اکانت کلش adel
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...adel
سطح(level) لول : 164 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 612 cup کاپ : 1815
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 115 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 820
کد آگهی : 16674 فروش اکانت کلش profesiona
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...profesional
سطح(level) لول : 109 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 3136 cup کاپ : 2040
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 140,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 656
کد آگهی : 16673 فروش اکانت کلش kinG ehsan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...kinG ehsan
سطح(level) لول : 140 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 757 cup کاپ : 3461
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 116 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 796
کد آگهی : 16670 فروش اکانت کلش meghdad
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...meghdad
سطح(level) لول : 210 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 800 cup کاپ : 5600
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 550,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 896
کد آگهی : 16668 فروش اکانت کلش HOSSEIN KI
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...HOSSEIN KING
سطح(level) لول : 176 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 10070 cup کاپ : 3000
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 927
کد آگهی : 16665 فروش اکانت کلش solmaz
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...solmaz
سطح(level) لول : 128 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 3189 cup کاپ : 2207
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 90,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 944
کد آگهی : 16662 فروش اکانت کلش Rezacadill
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Rezacadillac
سطح(level) لول : 146 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 681 cup کاپ : 2204
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آی او اس به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 400,000 تومان
سیستم عامل : آی او اس سیستم عامل فعلی این اکانت آی او اس است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 992
کد آگهی : 16661 فروش اکانت کلش THE ROCK
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...THE ROCK
سطح(level) لول : 140 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 1636 cup کاپ : 2812
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 100,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 6 روز پیش | تعداد بازدید : 994
کد آگهی : 16660 فروش اکانت کلش Jo
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Jo
سطح(level) لول : 196 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 5200
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

قيمت : 550,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 85
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 58
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 20
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,376,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 309
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 195
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 139
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 34,962,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5945
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3444
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .