خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 555
کد آگهی : 16120 فروش اکانت کلش Arash shah
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Arash shahriary
سطح(level) لول : 209 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 574 cup کاپ : 5000
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : متوسط ( 95 % )

قيمت : 1,200,0000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 776
کد آگهی : 16112 فروش اکانت کلش Assassins
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Assassins
سطح(level) لول : 161 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 150 cup کاپ : 3000
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 170,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 966
کد آگهی : 16107 فروش اکانت کلش hasaniii
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...hasaniii
سطح(level) لول : 97 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 381 cup کاپ : 1800
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 55,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 1001
کد آگهی : 16106 فروش اکانت کلش Ali
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Ali
سطح(level) لول : 145 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 368 cup کاپ : 2508
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 60,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 891
کد آگهی : 16104 فروش اکانت کلش پارمی
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...پارمیدا
سطح(level) لول : 176 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 210 cup کاپ : 5074
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 939
کد آگهی : 16101 فروش اکانت کلش Mehran
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mehran
سطح(level) لول : 128 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 3006 cup کاپ : 2016
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آی او اس به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 70,000 تومان
سیستم عامل : آی او اس سیستم عامل فعلی این اکانت آی او اس می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 968
کد آگهی : 16098 فروش اکانت کلش mohammadam
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...mohammadamin
سطح(level) لول : 126 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 441 cup کاپ : 2550
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 70,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 923
کد آگهی : 16095 فروش اکانت کلش farshad.sh
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...farshad.sh
سطح(level) لول : 110 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 2063 cup کاپ : 2077
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 115,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 4 روز پیش | تعداد بازدید : 1035
کد آگهی : 16092 فروش اکانت کلش geladiator
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...geladiator10
سطح(level) لول : 154 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 3114
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 106 % )

قيمت : 250,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 1114
کد آگهی : 16085 فروش اکانت کلش alireza
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...alireza
سطح(level) لول : 196 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 12930 cup کاپ : 4900
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

قيمت : 700,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 1134
کد آگهی : 16082 فروش اکانت کلش میلاد
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...میلاد
سطح(level) لول : 182 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 190 cup کاپ : 3129
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

قيمت : 530,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 5 روز پیش | تعداد بازدید : 1225
کد آگهی : 16081 فروش اکانت کلش Mahdi♣_
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mahdi♣_♣danger
سطح(level) لول : 123 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 352 cup کاپ : 2541
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 50,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 73
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 50
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 19
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,236,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 327
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 219
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 141
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 40,742,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5678
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3283
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .