خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 494
کد آگهی : 16137 فروش اکانت کلش King peyma
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...King peyman
سطح(level) لول : 129 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 634 cup کاپ : 2746
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

قيمت : 200,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 505
کد آگهی : 16136 فروش اکانت کلش Amo mahdi
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Amo mahdi
سطح(level) لول : 155 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 1360 cup کاپ : 2284
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 477
کد آگهی : 16135 فروش اکانت کلش merlin
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...merlin
سطح(level) لول : 168 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1367 cup کاپ : 3044
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 115 % )

قيمت : 179,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 560
کد آگهی : 16134 فروش اکانت کلش OMID
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...OMID
سطح(level) لول : 96 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 351 cup کاپ : 2035
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 40,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 494
کد آگهی : 16133 فروش اکانت کلش mohsen
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...mohsen
سطح(level) لول : 136 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 439 cup کاپ : 2471
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 60,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 673
کد آگهی : 16130 فروش اکانت کلش wolf night
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...wolf night
سطح(level) لول : 149 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 3520
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 110,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 633
کد آگهی : 16129 فروش اکانت کلش Ra-0l
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Ra-0l
سطح(level) لول : 166 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 650 cup کاپ : 2500
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

قيمت : 240,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 756
کد آگهی : 16128 فروش اکانت کلش غریبه
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...غریبه
سطح(level) لول : 140 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 740 cup کاپ : 2552
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 80,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 625
کد آگهی : 16127 فروش اکانت کلش کوروش
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...کوروش کبیر
سطح(level) لول : 118 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 176 cup کاپ : 2624
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : متوسط ( 94 % )

قيمت : 1,000,0000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 672
کد آگهی : 16123 فروش اکانت کلش Mohades
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mohades
سطح(level) لول : 132 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 8676 cup کاپ : 2646
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 673
کد آگهی : 16122 فروش اکانت کلش Amirali.ta
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Amirali.tatso
سطح(level) لول : 170 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 199 cup کاپ : 3226
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 111 % )

قيمت : 200,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 3 روز پیش | تعداد بازدید : 680
کد آگهی : 16121 فروش اکانت کلش ALIRZA10
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...ALIRZA10
سطح(level) لول : 136 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2000 cup کاپ : 3200
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 100,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 73
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 50
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 19
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,236,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 327
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 219
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 141
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 40,742,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5678
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3283
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .