خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1032
کد آگهی : 16503 فروش اکانت کلش Mi chiamo
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mi chiamo e
سطح(level) لول : 179 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 4478 cup کاپ : 3724
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 200,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 886
کد آگهی : 16502 فروش اکانت کلش sohel
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...sohel
سطح(level) لول : 198 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 44 cup کاپ : 5496
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 490,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 971
کد آگهی : 16499 فروش اکانت کلش F.F
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...F.F
سطح(level) لول : 201 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 10 cup کاپ : 4100
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 863
کد آگهی : 16498 فروش اکانت کلش فرمان
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...فرمانده
سطح(level) لول : 196 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 738 cup کاپ : 4209
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

قيمت : 580,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 922
کد آگهی : 16495 فروش اکانت کلش queen
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...queen
سطح(level) لول : 150 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1500 cup کاپ : 3000
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

قيمت : 250,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 935
کد آگهی : 16493 فروش اکانت کلش amirali.ta
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...amirali.tatso
سطح(level) لول : 171 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 385 cup کاپ : 3527
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

قيمت : 270,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 976
کد آگهی : 16487 فروش اکانت کلش HAMED Supe
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...HAMED SuperHero
سطح(level) لول : 157 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 50 cup کاپ : 4974
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 109 % )

قيمت : 230,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 950
کد آگهی : 16485 فروش اکانت کلش Mehrshad.C
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mehrshad.CR7
سطح(level) لول : 108 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 1870 cup کاپ : 2481
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آی او اس به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : خوب ( 96 % )

قيمت : 900,000 تومان
سیستم عامل : آی او اس سیستم عامل فعلی این اکانت آی او اس می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 969
کد آگهی : 16482 فروش اکانت کلش مرتضی
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...مرتضی
سطح(level) لول : 185 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1397 cup کاپ : 2869
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 106 % )

قيمت : 300,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1007
کد آگهی : 16477 فروش اکانت کلش Hamed
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Hamed
سطح(level) لول : 148 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 4287 cup کاپ : 3396
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1149
کد آگهی : 16476 فروش اکانت کلش GOD OF WAR
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...GOD OF WAR
سطح(level) لول : 166 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 4827
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 114 % )

قيمت : 180,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1080
کد آگهی : 16474 فروش اکانت کلش Rezaebi
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Rezaebi
سطح(level) لول : 190 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 50 cup کاپ : 4850
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 85
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 58
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 20
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,376,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 309
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 195
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 139
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 34,962,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5945
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3444
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .