خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 7
کد آگهی : 16750 فروش اکانت کلش GENERAL
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...GENERAL
سطح(level) لول : 155 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 2602 cup کاپ : 1792
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 110,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 48
کد آگهی : 16749 فروش اکانت کلش The lord m
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...The lord melkor
سطح(level) لول : 201 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 19 cup کاپ : 5100
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

قيمت : 350,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 71
کد آگهی : 16748 فروش اکانت کلش سامی 1
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...سامی 134
سطح(level) لول : 184 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 400 cup کاپ : 4490
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

قيمت : 270,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 74
کد آگهی : 16747 فروش اکانت کلش عباس
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...عباس
سطح(level) لول : 135 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 5660 cup کاپ : 2300
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 175,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 83
کد آگهی : 16746 فروش اکانت کلش Arash*ali.
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Arash*ali.mkh
سطح(level) لول : 192 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 7936 cup کاپ : 4261
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

قيمت : 570,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 115
کد آگهی : 16744 فروش اکانت کلش حسین
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...حسین
سطح(level) لول : 140 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 3500 cup کاپ : 4000
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 100,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 118
کد آگهی : 16743 فروش اکانت کلش siradroit
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...siradroit
سطح(level) لول : 175 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1665 cup کاپ : 2388
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 126
کد آگهی : 16742 فروش اکانت کلش فردین
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...فردین
سطح(level) لول : 158 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 685 cup کاپ : 3850
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

قيمت : 260,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 199
کد آگهی : 16740 فروش اکانت کلش red abbasp
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...red abbaspor
سطح(level) لول : 171 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2000 cup کاپ : 4650
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 112 % )

قيمت : 240,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 201
کد آگهی : 16737 فروش اکانت کلش سریع
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...سریع و خشن
سطح(level) لول : 78 سطح tawnhall تاون هال : 8
gem جم : 1040 cup کاپ : 2062
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 50,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 194
کد آگهی : 16736 فروش اکانت کلش Mohammad D
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mohammad D
سطح(level) لول : 80 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 901 cup کاپ : 1478
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 110 % )

قيمت : 120,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 267
کد آگهی : 16735 فروش اکانت کلش حمیدر
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...حمیدرضا
سطح(level) لول : 214 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1290 cup کاپ : 2500
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 104 % )

قيمت : 385,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 85
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 58
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 20
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,376,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 309
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 195
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 139
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 34,962,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5945
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3444
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .