خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407
Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : امروز | تعداد بازدید : 113
کد آگهی : 16163 فروش اکانت کلش هخامن
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...هخامنش
سطح(level) لول : 101 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 3000 cup کاپ : 1700
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 50,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 148
کد آگهی : 16162 فروش اکانت کلش نازنی
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...نازنین
سطح(level) لول : 193 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 50 cup کاپ : 5300
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : متوسط ( 95 % )

قيمت : 1,100,0000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 198
کد آگهی : 16158 فروش اکانت کلش Sarina
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Sarina
سطح(level) لول : 175 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2250 cup کاپ : 4400
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

قيمت : 500,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 205
کد آگهی : 16157 فروش اکانت کلش Vahidtan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Vahidtan
سطح(level) لول : 161 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 600 cup کاپ : 2100
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

قيمت : 380,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 329
کد آگهی : 16149 فروش اکانت کلش Tabrizim
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Tabrizim
سطح(level) لول : 149 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 9232 cup کاپ : 3313
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : خوب ( 97 % )

قيمت : 1,300,0000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 368
کد آگهی : 16148 فروش اکانت کلش Ali_Heidar
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Ali_Heidary
سطح(level) لول : 128 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 700 cup کاپ : 2767
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 150,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 364
کد آگهی : 16147 فروش اکانت کلش Milad
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Milad
سطح(level) لول : 149 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 50 cup کاپ : 3000
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

قيمت : 210,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 367
کد آگهی : 16146 فروش اکانت کلش mehdi
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...mehdi
سطح(level) لول : 125 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 3500 cup کاپ : 2900
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 115 % )

قيمت : 160,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 374
کد آگهی : 16145 فروش اکانت کلش Silent Dev
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Silent Devil
سطح(level) لول : 167 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 3500 cup کاپ : 3770
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 111 % )

قيمت : 260,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 390
کد آگهی : 16144 فروش اکانت کلش X3NON
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...X3NON
سطح(level) لول : 160 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 311 cup کاپ : 3580
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : عالی ( 106 % )

قيمت : 280,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 488
کد آگهی : 16142 فروش اکانت کلش jo
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...jo
سطح(level) لول : 193 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 196 cup کاپ : 5070
ویرایش نام : نشدهاین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  
لینک دیوایس : شده این اکانت امکان تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل دیگری را ندارد

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

قيمت : 450,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید می باشد و قابلیت انتقال به دستگاهی با سیستم عامل دیگری را ندارد
زمان ثبت آگهی : دیروز | تعداد بازدید : 492
کد آگهی : 16141 فروش اکانت کلش عقرب
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...عقرب سیاه
سطح(level) لول : 149 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 50 cup کاپ : 1700
ویرایش نام : شدهاین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  
لینک دیوایس : نشده این اکانت قابلیت تغییر سیستم عامل از آندروید به سیستم عامل های دیگر را داراست

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

قيمت : 80,000 تومان
سیستم عامل : آندروید سیستم عامل فعلی این اکانت آندروید است و قابلیت انتقال به سیستم عامل دیگری را دارا میباشد .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 73
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 50
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 19
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 9,236,6000 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 327
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 219
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 141
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 40,742,000 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 5678
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3283
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .